Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Wspólne małoletnie dzieci małżonków a orzeczenie rozwodu

Jedną z przeszkód do udzielenia rozwodu jest sytuacja, kiedy na jego skutek mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. W przypadku zaistnienia powyższej przesłanki, Sąd pomimo spełnienia się przesłanek pozytywnych, tj. trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego, nie orzeknie rozwodu.

W przypadku posiadania przez małżonków wspólnego małoletniego dziecka sąd ma obowiązek zbadania tego, czy orzeczenie rozwodu nie byłoby sprzeczne z jego dobrem. Jeżeli na podstawie przeprowadzonych ustaleń rozwód byłby sprzeczny z dobrem dziecka, to sąd nie może rozwiązać małżeństwa.

Ochrona dobra dziecka w toku spraw rozwodowych jest przejawem realizacji zasady dobra dziecka wynikającej z przepisów Konstytucji RP oraz aktów prawa międzynarodowego.

Rozwód a małoletnie dzieci

Przy ocenie, czy dobro dzieci sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, należy rozważyć jak w danym stanie faktycznym wyglądałaby sytuacja dziecka, gdyby do rozwodu nie doszło i porównać ją z sytuacją, jaka zaistnieje po orzeczeniu rozwodu. Jednocześnie Sąd nie może poczynić założenia, że małżonkowie wrócą do wspólności małżeńskiej po odmówieniu im orzeczenia rozwodu, jeżeli okoliczności przemawiają przeciwko takiemu założeniu (wyrok Sądu Najwyższego, z dnia 8 grudnia 1951 r., sygn. akt C 259/51).

Sąd Najwyższy w treści uzasadnienia wskazał, że przy ocenie naruszenia dobra małoletnich dzieci małżonków należy rozważyć, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich (uchwała Sądu Najwyższego z 18 marca 1968 r., sygn. akt III CZP 70/66).

Potrzebujesz wsparcia prawnego lub chcesz uzyskać więcej informacji na powyższy temat? Skontaktuj się z naszymi Prawnikami, którzy z przyjemnością i profesjonalizmem odpowiedzą na nurtujące Cię pytania!

Kancelaria Adwokacka Ciulkin &Sarnociński

(+48) 728 377 770
(+48) 666 088 266

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn