KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KANCELARII ADWOKACKIEJ KATARZYNY CIULKIN-SARNOCIŃSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Katarzyny Ciulkin-Sarnocińskiej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zapytania ofertowego. Masz prawo do wglądu, poprawiania i żądania usunięcia danych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności wskazuje, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzę i przechowuje. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: www.adwokat@ciulkin-sarnocińska.pl oraz https://www.facebook.com/ciulkin-sarnocinska/, wyrażasz zgodę na zasady opisane w Polityce prywatności.

KTO JEST ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Katarzyny Ciulkin-Sarnocińskiej z siedzibą w Białymstoku, przy ul. A. Mickiewicza 83/19, 15-257 Białystok. Wchodząc na stronę należącą do Kancelarii wyrażasz zgodę na zasady opisane w Polityce prywatności. Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania z Serwisu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Serwisu, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

JAKIE DZIAŁA SERWIS?

Korzystanie z Serwisu polega na przeglądaniu strony oraz pozostawieniu danych osobowych w celu otrzymania pomocy/porady prawnej.

JAKIE DANE GROMADZIMY?

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email, telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu oraz przedstawienia oferty, które Ciebie interesują. Możemy również rejestrować Twoje dane, kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do naszej Polityki cookies.

JAK KORZYSTAMY Z TWOICH DANYCH?

Przekazując nam swoje dane poprzez formularz na stronie internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z Twoich danych osobowych w celu przedstawienia informacji handlowej oraz oferty usług, które Ciebie interesują.

JAK WYKORZYSTUJEMY ZGROMADZONE DANE?

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym, aby móc skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie celem ustalania Twoich preferencji dotyczących porad prawnych.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO GROMADZONYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami poprzez e-mail podany na stronie, bądź telefonicznie.
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Serwisu. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poprzez skorzystanie ze strony internetowej, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

NASZE DANE KONTAKTOWE

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdziesz w stopce strony internetowej.

POLITYKA COOKIES

Aby w pełni przygotować Cię do korzystania z niniejszej strony wskazuję, także, że pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz Serwis. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookies są użyteczne, ponieważ umożliwiają witrynie rozpoznanie urządzenia użytkownika przy ponownej wizycie w Serwisie. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Internecie.