hero 5
image 9
Oferta

Prawo Cywilne

Kancelaria Adwokacka udziela pełnej i kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego.
Występujemy przed urzędami i sądami powszechnymi w roli pełnomocników w sprawach z zakresu:

  • przygotowywania i opiniowania projektów umów,
  • udzielania pomocy w negocjowaniu warunków umownych,
  • przygotowywania opinii prawnych,
  • bieżącego doradztwo prawnego związanego z funkcjonowaniem spółek oraz na rzecz klientów indywidualnych,
  • reprezentacji na etapie postępowania przedsądowego oraz na każdym etapie postępowania sądowego,
  • dochodzenia roszczeń pieniężnych,
  • dochodzenia odszkodowania, dopłaty do odszkodowań,
  • upadłości konsumenckiej,
  • ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich,
  • zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych.
Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81