hero 9
image 9
OFERTA

Windykacja

Windykacja to usługa, w ramach której dochodzimy dla naszych Klientów wymagalnych należności. Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.
W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria:

  • wysyła wezwania do zapłaty,
  • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
  • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
  • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika,
  • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami sądowymi.
Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81