hero 16
image 9
OFERTA

Prawo Karne

  • obrona oskarżonych na każdym etapie postępowania sądowego,
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenia wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary),
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych.
Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81