hero 10
image 9
OFERTA

Prawo Rodzinne

  • rozwód (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie),
  • separacja,
  • stanowienie opieki nad dzieckiem, opieka naprzemienna,
  • alimenty (podwyższenie lub obniżenie alimentów, ustanie obowiązku alimentacyjnego, dochodzenie i egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego),
  • podział majątku wspólnego,
  • wymagające ustalenia ojcostwa lub jego zaprzeczenia,
  • władza rodzicielska,
  • sprawy dotyczące powrotu dziecka do kraju,
  • macierzyństwo zastępcze (surogacja).
Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81