hero 14
image 9
Kursy

Szkolenia

Kancelaria Adwokacka podejmuje się prowadzenia szkoleń i prezentacji wyjaśniających wybrane zagadnienia prawne. Pomagamy w zrozumieniu obowiązujących przepisów, zdobycia wiedzy przydatnej w prowadzeniu poszczególnych działalności oraz podejmowanie samodzielnych działań prawno-procesowych.
Temat szkolenia powstaje w oparciu o aktualne problemy i potrzeby, wynikające ze zmian ustawodawczych oraz z praktyki stosowania prawa. Podczas szkoleń uczestnicy mają okazję przedyskutować referowane zagadnienia, szeroko omówić problematykę oraz dowiedzieć się jak w praktyce stosować omawiane przepisy.

Tematyka szkoleń przeprowadzanych przez naszych specjalistów jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta. Organizujemy zarówno dopasowane do potrzeb szkolenia zamknięte, jak i szkolenia otwarte skierowane do szerszego grona odbiorców.

Uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowe, starannie przygotowane materiały, które służą usystematyzowaniu i utrwaleniu zdobytej wiedzy, a w dalszym okresie pozwalają wykorzystać zgromadzone informacje w bieżącej pracy zawodowej.

Dzięki takiej formule Klient otrzymuje możliwość udziały w szkoleniu, które skupia się na uzyskaniu wiedzy i rozwiązań dopasowanych do jego potrzeb oraz przyczynia się do zwiększenia świadomości prawnej w swoim przedsiębiorstwie.

Wspólnie z Klientem ustalamy termin i miejsce szkolenia. W ramach prowadzonych usług prowadzimy szkolenia w kontakcie osobistym jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zoom, teams).

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OFERTA

follow us

LinkedIn

INSTAGRAM

Group 81