Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Rozwód z orzeczeniem o winie

Instytucja prawna jaką jest rozwód umożliwia małżonkom rozwiązanie małżeństwa, jeżeli nastąpił między nimi zupełny i trwały rozkład pożycia. Jedną z możliwych form jego zakończenia stanowi rozwód z orzeczeniem o winie, który charakteryzuje się tym, że to sąd w trakcie rozprawy rozwodowej ustala, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa.

Możliwe są 3 rodzaje orzeczenia o winie:

  • rozwód z orzeczeniem o winie żony,
  • rozwód z orzeczeniem o winie męża,
  • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Co właściwie daje rozwód z orzeczeniem o winie i jakie są jego konsekwencje?

Jego głównym skutkiem jest rozwiązanie związku małżeńskiego, natomiast okolicznością równie istotną jest fakt powstania obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka. Zgodnie z art. 60 § 1 KRiO rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, a ponadto znajduje się w niedostatku, może żądać od swojego rozwiedzionego małżonka dostarczania środków utrzymania, które ustalane są w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Ponadto art. 60 § 2 KRiO przewiduje roszczenie byłego małżonka do drugiego małżonka rozwiedzionego uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia o przyczynianie się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, w sytuacji, w której jego sytuacja życiowa się pogorszy. Wobec powyższego, nie musi on znajdować się w tej sytuacji w niedostatku.

Długość trwania obowiązku alimentacyjnego określona została w art. 60 § 3 KRiO. Treść ww. przepisu wskazuje moment jego wygaśnięcia, tj. chwilę wstąpienia w nowy związek małżeński przez małżonka uprawnionego dotychczas do alimentacji. Natomiast w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od dnia orzeczenia rozwodu. Termin ten może ulec przedłużeniu tylko i wyłącznie z uwagi na wyjątkowe okoliczności.

Czy warto walczyć?

Decyzja o wyborze tej formy rozwodu jest korzystna w sytuacji, w której posiada się całkowitą pewność co do swojej niewinności i zdaje sobie sprawę, z tego, że zakończenie małżeństwa spowoduje pogorszenie swojej własnej sytuacji finansowej.

Potrzebujesz wsparcia prawnego lub chcesz uzyskać więcej informacji na powyższy temat? Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi Prawnikami, którzy z przyjemnością i profesjonalizmem odpowiedzą na nurtujące Cię pytania!

Kancelaria Adwokacka Ciulkin &Sarnociński

(+48) 728 377 770, (+48) 666 088 266

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn