Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Stwierdzenie nabycia spadku

Ze stwierdzeniem nabycia spadku każdy z nas może się zetknąć, co najmniej raz w życiu. Na czym ono polega? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Po pierwsze należy pamiętać o tym, że istnieją dwie możliwości doprowadzenia do stwierdzenia nabycia spadku:

  1. notarialne poświadczenie dziedziczenia,
  2. sądowne stwierdzenie nabycia spadku.

W jaki sposób możemy przyjąć spadek?

  • wprost (odpowiadamy wówczas za zobowiązania spadkodawcy całym swoim majątkiem),
  • z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiadamy wówczas za zobowiązania spadkodawcy swoim majątkiem do wysokości masy spadkowej),
  • możemy także spadek odrzucić.

Kiedy powinniśmy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Jeżeli w naszym interesie jest złożenie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku, to takie oświadczenie przed sądem należy złożyć przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku – czyli śmierci spadkodawcy.

Należy jednak wówczas pamiętać, że jeżeli mamy dzieci, to również nasze dzieci muszą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeżeli dzieci są małoletnie, to należy dodatkowo wystąpić do sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora dla małoletnich do ich reprezentacji przed sądem, w którym toczy się postępowanie spadkowe.

Jeżeli nie złożymy wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przed upływem 6 miesięcy liczonych od dnia otwarcia spadku, to wówczas zgodnie z ustawą dziedziczymy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Należy jednak pamiętać o tym, aby dokonać spisu majątku spadkowego (robi to komornik sądowy) lub samodzielnie sporządzić wykaz inwentarza. W przypadku nie dokonania tej czynności, będziemy odpowiadać za długi spadkowe, tak jakby spadek został nabyty „wprost”, czyli całym swoim majątkiem.

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Jaki jest koszt sądowy złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł. Dodatkowo każdy ze spadkobierców, jeżeli stwierdzenie nabycia spadku ma nastąpić w okresie 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy, obowiązany jest uiścić 100 zł tytułem opłaty sądowej od oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

W przypadku reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, należy doliczyć dodatkowo:

  • opłatę skarbową od pełnomocnictwa – 17,00 zł
  • koszt reprezentacji w sprawie, który jest ustalany indywidualnie, w zależności od skomplikowania sprawy i nakładu pracy.

Powinniśmy jeszcze pamiętać o konieczności złożenia formularza SD-Z2 do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce położenia majątku spadkowego spadkodawcy w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wówczas, jako najbliższa rodzina spadkodawcy – zstępni, rodzeństwo, rodzice, małżonkowie zostaniemy zwolnienie z podatku od spadku. W przypadku nie złożenia wniosku, bądź przekroczenia terminu na złożenie wniosku do Urzędu Skarbowego będziemy zobowiązani do zapłacenia podatku od nabytego spadku.

Jeżeli poszukują Państwo odpowiedzi na tematy związane z nabyciem spadku, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką pod numerem telefonu 728 377 770 lub 666 088 266.

adw. dr Katarzyna Ciulkin – Sarnocińska

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn