Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

W ostatnim czasie, z uwagi na zmiany Polskiego Ładu, nasza kancelaria odnotowuje nowy trend w zakresie przekształceń Spółek, bowiem przed końcem 2020 r. klienci w przeważającej większości decydowali się na przekształcenie spółki komandytowej, której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, której wspólnikiem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2021 r. weszły w życie nowe przepisy niekorzystnie opodatkowujące przychód wspólników spółki komandytowej, której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stąd aktualnie klienci decydują się na przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową, jednak w tym przypadku zmiana polega na tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest jak to było dotychczas komplementariuszem, a komandytariuszem odpowiadającym za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Natomiast osoby fizyczne, wchodzące w skład osobowy spółki występują w niej jako komplementariusze, odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Powstaje zatem pytanie czy takie rozwiązanie się opłaca? Przecież w tej sytuacji, to osoby fizyczne będą odpowiadać za zobowiązania spółki bez żadnych ograniczeń, co jest sprzeczne z dotychczas przyjętym schematem. Przy założeniu, że jako wspólnicy spółki jawnej i tak odpowiadali całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, to należy się przyjrzeć korzystnym rozwiązaniom podatkowym, na którym mogą skorzystać wspólnicy przekształcając spółkę ze spółki jawnej w spółkę komandytową.

Od czego należy zacząć, podejmując decyzję o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową?

Musimy zdecydować, kto w naszej spółce będzie komandytariuszem, a kto komplementariuszem. Jak wspominałam wcześniej rozwiązania podatkowe pozwalają na korzystne opodatkowanie spółki, przy założeniu, że komplementariuszami pozostają osoby fizyczne, a komandytariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Co w sytuacji, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wspólnikiem spółki jawnej? Nic prostszego. Możemy założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie, spółka ta może wstąpić do spółki jawnej jako jej wspólnik. W tej bowiem sytuacji od razu w uchwale o przekształceniu spółki będziemy mogli wskazać, kto będzie w spółce komandytariuszem, a kto komplementariuszem. Wstąpienie wspólnika i spowodowana tym zmiana umowy spółki jawnej ma charakter konstytutywny. Wpis zmiany wspólników spółki jawnej do KRS ma natomiast charakter deklaratoryjny. Nie musimy zatem najpierw zgłaszać zmian osobowych do KRS, od razu możemy przejść do następnego etapu przekształcenia spółki.

Jeżeli nie macie zarejestrowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to w takiej sytuacji można powołać do życia nowy podmiot. Rejestracja spółki w systemie e-krs pozwala na szybką rejestrację spółki. Nigdy nie można zagwarantować terminu, w którym taka spółka zostanie zarejestrowana, jednak biorąc za przykład Białystok, w którym Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działa bardzo sprawnie, rejestracja spółki jest już możliwa najczęściej w terminie od 3 do 7 dni.

Dodatkowo musimy pamiętać również o zawiązaniu nowej umowy spółki komandytowej, odpowiadającej naszym potrzebom. Taka umowa może być stworzona jak dobrze skrojony garnitur. Nie ma potrzeby, aby w umowie spółki znalazły się zapisy, które nie odpowiadają wspólnikom, oczywiście jeżeli mają charakter ius disposituvum, tzn. takie które mogą być dowolnie kształtowane przez wspólników. W umowie spółki można uwzględnić wiele ważnych kwestii, np. wskazać, co się stanie z udziałem kapitałowym wspólnika w chwili jego śmieci, albo jak wygląda podział zysków spółki, czy sprzedaż ogółu praw i obowiązków Wspólnika uzależniona jest od zgody spółki. Pierwotne uregulowanie kwestii pozwala na uniknięcie wielu niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy wspólnikami. Umowy tworzy się bowiem na „czas wojny”, a nie „pokoju” i o tym nie możemy nigdy zapominać, niezależnie od tego jak dobrze nam się aktualnie układa z naszymi wspólnikami.

Co jest niezwykle istotne, przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową możemy skorzystać z trybu uproszczonego. W tym wypadku, jeżeli wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki nie mają zastosowania przepisy art. 557 – art. 561 kodeksu spółek handlowych. Co to oznacza?

Nie ma obowiązku sporządzania planu przekształcenia.

Nie trzeba formalnie zawiadamiać wszystkich wspólników o zamiarze przekształcenia.
Nie ma konieczności zapewniania wspólnikom wglądu do dokumentacji przekształceniowej w lokalu spółki i wydawania na życzenie wspólników z niej odpisów.
Przed podjęciem uchwały o przekształceniu, nie ma potrzeby przedstawiania istotnych elementów planu przekształcenia.

Należy pamiętać o tym, że uchwała o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową musi być zawarta w formie aktu notarialnego u notariusza. Następnie po podjęciu wszystkich uchwał, mamy 7 dni na zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualnie wszelkich zmian możemy dokonać tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w PRS Portalu Rejestrów Sądowych.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak przekształcić spółkę zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (+48) 728 377 770 lub (+48) 666 088 266. Prawnicy naszej Kancelarii z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie nurtujące Was pytania.

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn