Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Nasza Kancelaria bierze udział w Akcji Naczelnej Rady Adwokackiej „Pomoc frankowiczom”

Jeżeli zaciągnąłeś kredyt we frankach indeksowany lub denominowany do waluty obcej, to możemy Ci pomóc !

Szczegóły akcji zostały opisane na stronie internetowej: https://www.adwokatura.pl/pomoc-frankowiczom/

Postanowienia umowne dotyczące zawarcia umowy kredytu we fankach indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej są co do zasady niedozwolone (abuzywne) albowiem zawarte zostały w umowie z konsumentem (art. 221 kc), kształtują prawa i obowiązku konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy.

Ze względu na to, że sporne klauzule waloryzacyjne mają charakter niedozwolony, to mając na uwadze treść art. 3851 § 2 kc, nie wiążą one konsumentów od zawarcia umowy (ex tunc) i jest tak z mocy prawa (ex lege). Oznacza to, że nie jest możliwe zastąpienie niedozwolonych postanowień umownych innymi normami i prowadzi do wniosku, że umowy frankowe zawierające postanowienia abuzywne co do zasadniczych elementów umowy, są nieważne.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. (+48) 728 377 770, (+48) 666 088 266, więcej informacji na stronie internetowej: https://www.ciulkin-sarnocinska.pl/kontakt.html.

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn