Kancelaria Adwokacka - zespół
image 9

Dr adw. Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska ekspertem w mediach

Naszą wiedzę i doświadczenie przekazujemy także w kwestiach, o których informowane jest szerokie grono – przykład stanowią sprawy opisywane w prasie, na portalach internetowych oraz na stronach internetowych Instytutów.

Ważne kwestie dotyczące surogacji

Przykładem jest między innymi opinia dr adw. Katarzyny Ciulkin-Sarnocińskiej w tygodniku Newsweek na temat surogacji: https://www.newsweek.pl/swiat/spoleczenstwo/sledztwo-newsweeka-zawiadomienie-do-prokuratury-krajowej/vy5xvkn. Doktorat dotyczący macierzyństwa zastępczego to dowód na znajomość tematu, a przedstawione w artykule argumenty pokazują dokładnie realia i pozwalają poznać szerszy kontekst opisywanego w tekście tygodnika zjawiska: „Uczynienie z dziecka przedmiotu transakcji handlowej jest wykorzystywaniem go w sposób poniżający jego godność. Życie zostaje wycenione na określoną kwotę, często niższą niż wartość auta kupionego w autoryzowanym salonie”. Rozwiązaniem mogą być przepisy, w oparciu o które ściga się tylko pośredników. Tak działa prawo w Niemczech – odpowiedzialnością karną nie obciąża się matki zastępczej ani docelowych rodziców.

W sprawie surogacji na badania dr adw. Katarzyny Ciulkin-Sarnocińskiej powołał się również Instytut Ordo Iuris: https://ordoiuris.pl/rodzina-i-malzenstwo/analiza-dotyczaca-zjawiska-surogacji-macierzynstwa-zastepczego-w-swietle-prawa.
Gdy należy uwzględnić przepisy międzynarodowe

Nasze działania dotyczą też innych zagadnień. Warto nadmienić, że wydaliśmy opinię na temat prawa do obrony w kontekście wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych. Kwestią sporną było umożliwienie cudzoziemcom kontaktu z pełnomocnikiem lub obrońcą. Stanowisko dr adw. Katarzyny Ciulkin-Sarnocińskiej wraz z opinią prawną zostało skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Informacje te dostępne są na portalu Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/stan-wyjatkowy-nie-moze-ograniczac-prawa-do-obrony-opinia-nra,510547.html.

Facebook
Instagram
TikTok
LinkedIn

OSTATNIE WPISY

follow us

LinkedIn