Zadzwoń do nas.
+48 728 377 770
facebooklinkedin
 

O nas

Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska

Adwokat dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska jest wpisana listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku. Jest wpisana na listę stałych wykładowców w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a także jest członkiem Komisji Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku ds. Kontaktów z Mediami i Promocji.

Katarzyna Ciulkin-SarnocińskaAdwokat dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska jest mediatorem specjalizującym się w mediacji z prawa gospodarczego, cywilnego i rodzinnego. Należy do Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.

Adwokat dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, a następnie odbywając aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska, z którą w dalszym ciągu stale współpracuje. Ukończyła studia doktoranckie i obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest absolwentką Prawa na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku oraz stypendystką programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze (Univerza v Mariboru). Ukończyła także szkolenie w ramach Uniwersytetu Michigan (University of Michigan) The Summer School of Comparative EU – US Law Program approved by the American Bar Association.

Adwokat dr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska brała udział w programie badawczym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, który był poświęcony analizie prawomocnie zakończonych lub umorzonych postępowań upadłościowych oraz spraw, w których oddalono wnioski o ogłoszenie upadłości, gdzie później orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Apl. adw. Wojciech Sarnociński

Apl. adw. Wojciech Sarnociński jest wpisany listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Apl. adw. Wojciech Sarnociński zdobywał doświadczenie zawodowe pracując:

  • w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, a następnie odbywając aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej Korsak & Skowroński Adwokacka Spółka Partnerska, z którą w dalszym ciągu stale współpracuje,
  • przez 6 lat w kancelarii komorniczej.

Apl. adw. Wojciech Sarnociński specjalizuje się w egzekucji należności, ochronie własności intelektualnej.

Apl. adw. Wojciech Sarnociński jest absolwentem Prawa oraz Europeistyki na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie uzyskał licencjat z Administracji oraz dwa tytuły magistra, tj. Prawa i Europeistyki. Jest również stypendystą programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze (Univerza v Mariboru).

Brał udział w programie badawczym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, który był poświęcony analizie prawomocnie zakończonych lub umorzonych postępowań upadłościowych oraz spraw, w których oddalono wnioski o ogłoszenie upadłości, gdzie później orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

 

ZAPRASZAMY