Drukuj

Kancelaria Adwokacka udziela pełnej i kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego.

Występujemy przed urzędami i sądami powszechnymi w roli pełnomocników w sprawach z zakresu:

 

Prawo procesowe

Przed wszczęciem procesu sądowego dążymy do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Negocjacje są najlepszym sposobem porozumienia się w celu złagodzenia konfliktu oraz dojścia do konsensusu.

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej kancelaria oferuje:

 

Windykacja

 Windykacja ugodowa – przedsądowa

 

Windykacja ugodowa to usługa, w ramach której dochodzimy dla naszych Klientów wymagalnych należności. Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria: