Zadzwoń do nas.
+48 728 377 770
facebooklinkedin
 

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka udziela pełnej i kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego.

Występujemy przed urzędami i sądami powszechnymi w roli pełnomocników w sprawach z zakresu:

 • ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich,
 • spraw majątkowych i niemajątkowych,
 • zagadnień prawa rzeczowego,
 • dokonanych czynności prawnych (w tym zawierania umów),
 • składania oświadczeń woli i uchylaniu się od ich skutków,
 • dochodzenia roszczeń i zapłaty należności wynikających z odpowiedzialności za szkodę,
 • sprzedaży, rękojmi i gwarancji,
 • zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych.

 

Prawo procesowe

Przed wszczęciem procesu sądowego dążymy do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. Negocjacje są najlepszym sposobem porozumienia się w celu złagodzenia konfliktu oraz dojścia do konsensusu.

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej kancelaria oferuje:

 • opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego,
 • zebranie dowodów w sprawie,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych,
 • opracowywanie projektów ugody sądowej,
 • reprezentację w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • upadłościowym i naprawczym,
 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

 

Windykacja

 Windykacja ugodowa – przedsądowa

 

Windykacja ugodowa to usługa, w ramach której dochodzimy dla naszych Klientów wymagalnych należności. Postępowanie polubowne stwarza możliwość podjęcia szybkich działań windykacyjnych bez zbędnych formalności oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria:

 • wysyła wezwania do zapłaty,
 • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
 • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika,
 • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami.

 

 

ZAPRASZAMY